Asystent opieki ratunkiem dla służby zdrowia. Katastrofalna sytuacja w szpitalach

Brak rąk do pracy, przepracowanie, niskie wynagrodzenie i brak poszanowania zawodu – to początek długiej listy bolączek pielęgniarek i położnych. Problem mają rozwiązać asystenci opieki, którzy mają przerwać dramat polskiej służby zdrowia.

Powered by WPeMatico