Dziedziczenie firm rodzinnych będzie dużo łatwiejsze. Rząd przyjął projekt ustawy

Obowiązujące dotychczas przepisy są bardzo uciążliwe dla osób dziedziczących firmę po zmarłym przedsiębiorcy, który prowadził działalność na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Powered by WPeMatico