Ochrona danych osobowych bez konsekwencji. Przez 20 lat skazano tylko 300 osób, kar więzienia nie orzekano

Surowe przepisy okazały się całkowicie nieskuteczne. W ciągu 20 lat organy ścigania wszczynały około 300 spraw rocznie, z których zdecydowaną większość umarzano.

Powered by WPeMatico