Wyrok unijnego trybunału nie w smak Polsce. Unia przeciwna monopolowi na dowody

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że na druk takich dokumentów, jak dowody osobiste czy paszporty powinny być rozpisywane przetargi. Ten konkretny wyrok dotyczy Austrii, ale można go odnieść również do naszego kraju.

Powered by WPeMatico